ครบรอบ 3 ปี แห่งการมรณภาพสมเด็จเกี่ยว คณะศิษย์มอบรถพยาบาล และร่วมบริจาคโลหิตทั่วประเทศ : เจ้าคุณเบอร์ลิน

ครบ ๓ ปี..

แห่งการมรณภาพ 

อุปเสณมหาเถรานุสรณ์ 

ที่วัดสระเกศ


๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๘.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์ใน

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) 
อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช 
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร 

โดย พระพรหมสิทธิ 

เจ้าอาวาสวัดสระเกศ



ได้มอบ..

รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ให้เหล่ากาชาดโรงพยาบาล จ.ปัตตานี 
เพื่อบริการประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามเจตนารมณ์
ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ

ซึ่งตลอดช่วงชีวิต เป็นที่ทราบกันดีว่า
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เน้นสร้าง
โรงเรียน และโรงพยาบาลให้ชุมชน
ในชนบทตามชายแดนที่ห่างไกล

เจ้าประคุณสมเด็จฯ 

ได้สร้างคุณูปการไว้กับ

พระศาสนาเป็นเอนก

นำพาพระศาสนาก้าวข้ามช่วงวิกฤติ
หลายต่อหลายครั้ง

เจ้าประคุณสมเด็จฯ 
มักเตือนสติชาวพุทธให้เห็นภัย
พระศาสนา ทั้งภัยภายในและ
ภัยภายนอก

ได้วางรากฐานงานพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ วางรากฐาน
การสร้างวัดไทยในต่างประเทศ
จนวัดไทยขยายไปทั่วทุกมุมโลก



ช่วงสุดท้ายของชีวิต..

เจ้าประคุณสมเด็จฯ 
ให้ความสำคัญกับปัญหาภาคใต้ 
ได้จัดตั้งพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขึ้นมา 

มีศูนย์กลางการประสานงาน
พระธรรมทูตอาสาฯ อยู่ที่วัดบูรพาราม
ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
และมีศูนย์พระธรรมทูตอาสาฯ
ประจำจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา
และ นราธิวาส

มีพระธรรมทูตอาสาฯ

 ปฏิบัติศาสนกิจ 250 รูป 

ภารกิจหลัก คือ ให้พระธรรมทูตอาสาฯ
ออกเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์
และชาวพุทธในพื้นที่ ออกสำรวจวัด
และหมู่บ้านชาวพุทธที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
อันเนื่องมาจากถูกเผา ถูกกดดันให้ออก
จากพื้นที่ และช่วยฟื้นฟูประเพณีเก่าๆ
ของชาวพุทธที่หายไปในช่วงเกิดเหตุ
ความไม่สงบ

ภายใต้การกำกับของ

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ก่อตั้งขึ้น
โดยได้งบอุดหนุนจากสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตอาสา
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ดำริของสมเด็จพระพุฒาจารย์


ในวันครบรอบ ๓ ปี 

แห่งการมรณภาพ

นอกจากการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธาน

ศิษยานุศิษย์ ได้มอบ..

" รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ "

ให้เหล่ากาชาดโรงพยาบาล จ.ปัตตานี
เพื่อบริการประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

และอยากจะขอเชิญชวนพระสงฆ์
และประชาชนร่วม "บริจาคเลือด"
ให้กับเหล่ากาชาดที่ออกหน่วย
รับบริจาคเลือดตามจังหวัดต่างๆ

นอกจากนั้น ทางวัดยังมีกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการให้พระรู้จักใช้
สื่อออนไลน์มารับใช้งานเผยแผ่
โดยใช้ชื่อโครงการ

"ธรรมะออนไลน์ 

สื่อธรรมให้ถึงโลก"

เพื่อให้พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่รู้จัก
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือการเผยแผ่
ตามยุคสมัย

โดยรู้วิธีใช้ช่องทางโซเชียล
เพื่อส่งต่อธรรมะให้กลุ่มคนที่ไม่มี
เวลาเข้าวัด ได้ซึมซับหลักธรรม
พระนักเผยแผ่ช่วยกันสร้างทัศนคติ
ให้คนในสังคมเข้าใจว่า

ทำไมพระสงฆ์ต้องใช้โซเชียล
เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างทางทัศนคติ
ที่ไม่ดี ให้ได้รู้ว่า สื่อโซเชียลก็เป็น
การสื่อสารชนิดหนึ่งที่จะเป็น
ช่องทางนำธรรมะสู่สังคม

นอกจากนั้น.. 

ยังมีการจัดงานสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพระวิทยากร
การเรียนรู้กระบวนการทางจิตวิทยา
ด้วยกระบวนการ Drama Therapy
& Photo and VDO Therapy

จัดโดย กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์

เพื่อเปิดโอกาสให้พระวิทยากร
ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลัก
จิตวิทยาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ของไทยและระดับโลกอย่าง

VALENTINA FORTUNATI
BARLACCHI dr. in Psychology,
Psychotherapist กับกลุ่มพระนักเผยแผ่
ชั้นแนวหน้าจากทุกๆ ที่ทั่วประเทศ

และอยากจะขอเชิญชวนพระสงฆ์
และประชาชนร่วมบริจาคเลือด
ให้กับเหล่ากาชาดที่ออกหน่วย
รับบริจาคเลือดตามจังหวัดต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก
วัดสระเกศ ภูเขาทองครับ.!


โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin.den 04.08.2016

ส่วนตัวนั้น ผมก็ยังคงคิดว่า 
"หลวงพ่อสมเด็จเกี่ยว ยังมีขีวิตอยู่ครับ"

หมายเหตุ

ส่วนที่เบอร์ลินนั้น ครั้งแรก
ผมกะจะจัดทำบุญอุทิศใน
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ 
แต่ทางสถานเอกอัครราชทูต ฯ 
โดยท่านทูตธีรวัฒน์ ภูมิจิตร 
ท่านได้ประสานเพื่อจัดกิจกรรม 
โดยนิมนต์ผมไปเป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ สอท. 
ตรงกันพอดี

งานทำบุญ..
อุทิศให้หลวงพ่อสมเด็จเกี่ยว
ที่นี่ฯ ผมจึงต้องเลื่อนออกไปก่อนครับ


่ขอบคุณภาพประกอบ
http://www.watsraket.com
Previous
Next Post »

84 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น
4 สิงหาคม 2559 04:59 ×

ขอน้อมอุทิศทุกบุญแด่ท่านเจ้าประคุณ ให้มีกายทิพย์ที่สว่างไสวยิ่งๆขึ้นไปครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:18 ×

สาธุครับ ท่านสร้างกุศลแก่พระศาสนาและชาวโลกมากมายนัก

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:19 ×

สาธุค่ะ​ เรารักพระ​พุทธศาสนา​ กราบ​ กราบ​ กราบ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:20 ×

สาธุค่ะ​ เรารักพระ​พุทธศาสนา​ กราบ​ กราบ​ กราบ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:22 ×

สาธุเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:23 ×

ขออุทิศบุญกุศลที่บุญที่เคยทำให้แก่สมเด็จเกี่ยวครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:25 ×

ขอน้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยวด้วยความเคารพอย่างสูง

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:28 ×

กราบแทบเท้ามาด้วยความเคารพยิ่ง

Reply
avatar
Mongkhon
admin
4 สิงหาคม 2559 05:32 ×

บุญที่สั่งสมดีแล้วในการถวายสังฆทาน ๓ พันวัดที่ผ่านมาในวันที่๓๑
ขอนอ้มอุทิศ
ถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวให้สุขสถาพร ณ เทวะโลกเทอญ

Reply
avatar
Mongkhon
admin
4 สิงหาคม 2559 05:32 ×

บุญที่สั่งสมดีแล้วในการถวายสังฆทาน ๓ พันวัดที่ผ่านมาในวันที่๓๑
ขอนอ้มอุทิศ
ถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวให้สุขสถาพร ณ เทวะโลกเทอญ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:44 ×

กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

Reply
avatar
hhhh
admin
4 สิงหาคม 2559 05:45 ×

อนุโมทนาครับ

Reply
avatar
hhhh
admin
4 สิงหาคม 2559 05:45 ×

อนุโมทนาครับ

Reply
avatar
4 สิงหาคม 2559 05:49 ×

สาธุ ขอกราบอนุโมทนาบุญ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:51 ×

* ขอน้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยว ท่านนำความก้าวหน้ามาสู่คณะสงฆ์ไทยอย่างยิ่ง
* ขออนุโมทนาบุญกับคณะศิษย์ ที่ถวายรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จะเป็นที่ต้องการและสร้างประโยชน์ให้พระ-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างยิ่ง รวมถึงการจัดสัมมนาเผยแผ่ธรรมะ online ที่เข้ากับยุคสมัยได้ดี

Reply
avatar
Dungding
admin
4 สิงหาคม 2559 05:52 ×

พระแท้ของแผ่นดิน ก็จะสรรสร้างสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพื่อให้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงแก่ชาวโลก

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:58 ×

อนุโมทนาค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 05:58 ×

* ขอน้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยว ท่านนำความก้าวหน้ามาสู่คณะสงฆ์ไทยอย่างยิ่ง
* ขออนุโมทนาบุญกับคณะศิษย์ ที่ถวายรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จะเป็นที่ต้องการและสร้างประโยชน์ให้พระ-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างยิ่ง รวมถึงการจัดสัมมนาเผยแผ่ธรรมะ online ที่เข้ากับยุคสมัยได้ดี

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:00 ×

ขอกราบน้อมถวายบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมเด็จเกี่ยวด้วยเจ้าค่ะ..

Reply
avatar
4 สิงหาคม 2559 06:00 ×

กราบระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

Reply
avatar
Nee nee
admin
4 สิงหาคม 2559 06:01 ×

กราบสาธุค่ะ

Reply
avatar
Nee nee
admin
4 สิงหาคม 2559 06:01 ×

กราบสาธุค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:02 ×

กราบไว้อาลัยกราบถวายบุญ ขอสมเด็จเกี่ยวโปรดคุ้มครองพวกเราชาวพุทธให้พ้นภัยด้วยเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:04 ×

ขอกราบนอบน้อมอุทิศวส่วนบุญส่วนกุศลทุกๆ บุญที่ได้กระทำไว้ดีแล้วเพื่อถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยวเจ้าค่ะ

Reply
avatar
chutchalo
admin
4 สิงหาคม 2559 06:07 ×

ยังระลึกถึงท่านเสมอ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:12 ×

ท่านได่้สร้างคุณประโยชน์แก่ศาสนามากเจ้าค่ะ

Reply
avatar
mai
admin
4 สิงหาคม 2559 06:18 ×

สาธุคับ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:21 ×

น้อมกราบถวายบุญท่านค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:21 ×

น้อมกราบถวายบุญท่านค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:21 ×

กราบบูชาเจ้าค่ะ

Reply
avatar
ไม่ระบุชื่อ
admin
4 สิงหาคม 2559 06:27 ×

สาธุๆๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:30 ×

น้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่สมเด็จเจ้าประคุณ

Reply
avatar
jarpo
admin
4 สิงหาคม 2559 06:30 ×

คนพาลย่อมแพ้ภัยตนเอง ขอกราบถวายกำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเบอร์ลิน ขอท่านเป็นแสงสว่างให้ชาวพุทธทั้งหลายให้พ้นจากความมืดบอดแห่งปัญญา ขอพระรัตนตรัยคุ้มครองให้ท่านปกป้องพระพุทธศาสนาให้พ้นภัยพาลได้สำเร็จโดยเร็วขอรับ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:37 ×

ยังระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำเพื่อพระศาสนา สาธุ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:37 ×

ยังระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำเพื่อพระศาสนา สาธุ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:41 ×

ผู้ทำความดีย่อมไปสวรรค์ สาธุ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:49 ×

ขอบารมีท่านบนชั้นฟ้าปกป้องพระศาสนารอดปลอดภัย

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:51 ×

กราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะน้อมถวายเจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยวค่ะสาธุ

Reply
avatar
4 สิงหาคม 2559 06:53 ×

กราบน้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนาค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 06:58 ×

สาธุค่ะ รำลึกถึงคุณความดีความมีเมตตาของสมเด็จเกี่ยวค่ะ ขอบารมีท่านพาพุทธศาสนาให้พ้นภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 07:06 ×

กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 07:15 ×

สาธุ
กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 07:16 ×

สาธุๆค่ะ บุญกุศลใดที่ท่านทำไว้ดีแล้ว ขอให้ส่งผลให้ท่าน มีความสุขในสัมปรายภพเทอญ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 07:18 ×

สาธุๆค่ะ บุญกุศลใดที่ท่านทำไว้ดีแล้ว ขอให้ส่งผลให้ท่าน มีความสุขในสัมปรายภพเทอญ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 07:18 ×

สาธุๆค่ะ บุญกุศลใดที่ท่านทำไว้ดีแล้ว ขอให้ส่งผลให้ท่าน มีความสุขในสัมปรายภพเทอญ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 07:18 ×

สาธุๆค่ะ บุญกุศลใดที่ท่านทำไว้ดีแล้ว ขอให้ส่งผลให้ท่าน มีความสุขในสัมปรายภพเทอญ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 07:26 ×

กราบอนุโมทนาบุญค่ะ ท่านได้สั่งสมบุญทั้งมีชีวิตอยู้แม้ละโลกไปแล้วก็ยังได้สั่งสมบุญตลอดต่อเนื่องค่ะ

Reply
avatar
love072
admin
4 สิงหาคม 2559 07:35 ×

กราบสาธุๆๆค่ะ

Reply
avatar
4 สิงหาคม 2559 07:41 ×

ครบรอบ 3 ปีที่ท่านมรณถาพ
เเละครบรอบ 3 ปี ที่เเช่ดองตำเเหน่งสมเด็จพระสังฆราช องค์ใหม่
ไม่ยอมเเต่งตั้ง ทั้งๆที่เสียงยของคณะสงฆ์เป้นเสียงเดียวกัน
เมืองไทย ..... กะลาเเลนด์

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 07:42 ×

กราบนมัสการด้วยความรพอย่างสูงยิ่งค่ะ สาธุ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 08:03 ×

ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพสูงสุดเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 08:08 ×

สาธุครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 08:11 ×

กราบอนุโมทนา ในกุศลบุญที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวได้ กระทำไว้ดีแล้วใน..พระพุทธศาสนานะครับ.

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 08:33 ×

กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 08:34 ×

กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 09:16 ×

บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อปรารถเหตุใดๆก็ดี ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างความดีและบุญกุศลแล้ว ก็ย่อมสั่งสมบุญกุศล อันนำความสุข ความปลื้มปีติใจมาให้ ฯ

Reply
avatar
4 สิงหาคม 2559 09:18 ×

ขอน้อมอุทิศส่วนกุศลถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยวครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 09:22 ×

สาธุๆๆครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 09:35 ×

สาธุๆๆค่ะ
พระดีที่ขาวพุทธไม่เคยลืม

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 09:41 ×

พระดีๆ แบบนี้หายาก สาธุๆๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 12:03 ×

請大家團結一致支持佛教,支持僧侶。

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 12:04 ×

請大家團結一致支持佛教,支持僧侶。

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 14:32 ×

สาธุ สาธุ สาธุครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 17:02 ×

ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ยิ่งใหญ่เจ้าค่ะ

Reply
avatar
4 สิงหาคม 2559 17:37 ×

กราบน้อมระลึกบูชาคุณูปการที่เจ้าประคุณสมเด็จ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ท่านได้ดำเนินงานพระศาสน์ทำมาตลอดชีวิต ทำให้พระพุทธศาสนาแข็งแรง เมตตาปรารถนาดีกับทุกหมู่เหล่า และสร้างศิษยานุศิษย์ให้เดินตามรอยท่าน ดั่งเช่นเจ้าคุณเบอร์เลิน ผู้มีหังใจหาญกล้าปกปักรักษาพระศาสน์

Reply
avatar
Unknown
admin
4 สิงหาคม 2559 20:10 ×

อนุโมทนา สาธุครับ

Reply
avatar