Loading...

ครูบาศรีวิชัยพ้นผิด! นสพ.บางกอกไทม์วิเคราะห์เหตุไต่สวนอธิกรณ์ 8 ข้อ

“  ข่าวจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยเดิมมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระศรีวิชัย อายุได้ ๔๒ ปี เป็นอธิการอยู่ ณ ว...
Read More

ครูบาศรีวิชัย ! นักบุญแห่งล้านนา ศรัทธานิรันดร์ : ตอนจบ

ครูบาศรีวิชัยในช่วงที่กำลัง ตรวจตรางานก่อสร้างทางขึ้น วัดพระธาตุดอยสุเทพ เข้ากรุ...
Read More

ครูบาศรีวิชัย ! อาตมาขอตายในผ้าเหลือง : ตอนที่ 3

ครูบาศรีวิชัยขณะถูกควบคุมตัว อยู่ที่ศาลาบาตร วัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ พ...
Read More