อมตวาจาสมเด็จเกี่ยว ! เราตายได้ แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้ โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน

กิจการพระธรรมทูตไทย

ในสหรัฐอเมริกา


วันนี้ผมขอรายงานตัว!
ด้วยการรายงานกิจการ การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา
ของคณะสงฆ์ไทยนะครับ
ภาพสมเด็จพระพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว)
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
เมื่อครั้งไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ

       วิสัยทัศน์สมเด็จเกี่ยว      

   พระศาสนาไม่สูญจากไทย  

     ต้องก้าวไกลไปทั่วโลก!    สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว)
และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
กำลังสนทนากับสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ณ นครวาติกัน (Vatican City State) ประเทศอิตาลี


งานพระศาสนาในต่างประเทศ
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ออกไปยังต่างประเทศนั้น กล่าวได้ว่า
หลวงพ่อสมเด็จเกี่ยว แห่งวัดสระเกศ
ท่านริเริ่ม และวางรากฐานไว้มาแต่แรก
ราว 50-60 ปี ก่อนแล้ว

ด้วยความวิสัยทัศน์กว้างไกล
แบบมองอนาคตขาดของท่านว่า

"สักวันหนึ่งพุทธศาสนา
อาจสูญหายจากไทยก็ได้ "

ดังนั้น..
ท่านจึงทุ่มเท และส่งเสริม
ให้พระสงฆ์ไทยคิดออกไปเผยแพร่
พระศาสนายังต่างประเทศ
แนวคิดของท่าน ในช่วงแรกๆ
ก็ถูกตั้งข้อสงสัยถึงขนาดต้านแรงๆ เช่น
คนทั่วไปมองว่า..

   ส่งพระไปอยู่ต่างประเทศทำไม?  

   เดี๋ยวพระก็ไม่สำรวม    

   ละทิ้งพระธรรมวินัย!    


ท่านก็จะตอบว่า..

"หากจะไม่สำรวม
อยู่ในประเทศไทยก็เป็น
ไม่ต้องไปอยู่ต่างประเทศหรอก "


หรือบางทีท่านก็ตอบหนักๆ ไปว่า..

"พระไปเมืองนอก ทำให้ฝรั่งไหว้
แต่คนไทยบางคน ไปเมืองนอก
กลับไปไหว้ฝรั่ง "


เป็นต้น..
สุดท้าย ปัจจุบันก็พิสูจน์ได้ชัดว่า
ท่านคาดถูกต้องทุกประการ 

ที่ยืนยันได้ก็คือ

1. เกิดปัญหาขัดแย้งทางศาสนา
    และทางคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
2. ก่อให้เกิดวัดไทยขึ้นในต่างประเทศ
    เป็นจำนวนมากเฉพาะที่อเมริกา 
    มีวัดไทยกว่า 200 วัด

หาอ่านได้ ในหนังสือ 
"เย็นหิมะในรอยธรรม "


   กิจการงานพระศาสนาในสหรัฐฯ  

          11-15 พฤษภาคม 2559         

เมื่อวานนี้ ได้มึกิจกรรมสำคัญที่นั่นครับ
คือมีพิธี เปิดประชุมใหญ่ประจำปี
ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่นั้น โดยในปีนี้มี..
ท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ
ประธานสำนักงานกำกับดูแล 

พระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ภูเขาทอง กทม.

ในนามของผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช จากประเทศไทย
ท่านได้เดินทางไปเป็นประธานเปิด
และเป็นประธานงานฝังลูกนิมิต 
ที่วัดพุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ด้วย

เจ้าคุณศักดิ์ชัย เจ้าอาวาสที่นี่นั้น
นับไปแล้วกับผมเอง ก็ไม่ไกลกัน
เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องครับ!
คือท่านเป็นพี่ ผมเป็นน้อง
เพราะต่างก็เป็นศิษย์ร่วมสำนักเรียน
วัดชากมะกรูด ที่ระยอง ในหลวงพ่อไพฑูรย์
อดีตพระนักเทศน์เอกระดับประเทศ
มาด้วยกันแต่นานๆ เป็น 10 ปี
กว่าจะได้เจอกันเพราะอยู่คนละทวีป

กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกานั้น
เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล
 ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาตอนเหนือ
ประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์กล่าวไว้ว่า
เมื่อ 4 หมื่นปีก่อน
คนเอเซียได้อพยพไปอยู่ก่อนแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นคนเผ่าเดิมของที่นี่
ปัจจุบันมี กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นเมืองหลวง
ส่วนเมืองใหญ่ที่สุดคือ นิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกามีประชากรราว 300 กว่าล้านคน
มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
รองลงไปก็ภาษาสเปน

      มีรายงานข่าวกิจกรรม      

       โดยละเอียดดังนี้ครับ       พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานสำนักงานกำกับดูแล

พระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม.
เป็นประธานในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ
ประจำปี ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙

พิธีสมโภชรัตนอุโบสถศาลา
ทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี
ของพระวิเทศธรรมคุณ
(ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ-หงส์รัตน์)
และผูกพัทธสีมา ตัดหวาย-ฝังลูกนิมิต
ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาวันพุธที่ 11 พฤษภาคม ถึง 
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
(ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ ถึงวันขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือน ๖ ปีวอก)
โดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ
กล่าวเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐอเมริกา

จากนั้น..
ได้อ่านสาสน์ ของเจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ในที่ประชุมมหาสมาคม ณ วัดสุทธาวาส
เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาฯ
ได้กล่าวถวายรายงานการดำเนินงานประจำปี
ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
แด่ประธานในพิธีเปิดงานฯ

     พระธรรมทูต    

    คือความภูมิใจคณะสงฆ์ไทย   

 เราตายได้ แต่พระศาสนาตายไม่ได้ ! ในโอกาสนี้ หัวหน้าพระธรรมฑูตไทย
สายอินเดีย-เนปาล
พระเทพโพธิวิเทศ (วรียุทฺโธ)
ได้เดินทางร่วมกาประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
ในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นพระพรหมสิทธิ 
ให้โอวาทมีความตอนหนึ่งว่า ..

" พระธรรมทูต ที่มาทำงานต่างประเทศ
อย่าคิดหันหลังกลับ 

ต้องคิดลุยไปข้างหน้าเรื่อย
เอาตายเพื่อพระศาสนาในต่างประเทศ

เป็นเป้าหมายของชีวิต

ตามแบบอย่างบูรพาจารย์ของพวกเรา 
เช่น พระโสณะ และพระอุตตระ 
เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะรักษา
พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกได้

หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(สมเด็จเกี่ยว) เมื่อมีชีวิตอยู่ 
ท่านมุ่งมั่นเรื่องงานต่างประเทศมาก 
ท่านอยากเห็น พระธรรมทูต
มีความสง่างามในต่างประเทศ 
พูดปลุกเร้าพวกเราเสมอว่า..

"เราตายได้! 

แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้"

เพื่อให้พวกเรามีความหวัง มีกำลังใจ
และมุ่งมั่นทำงานบูชาพระพุทธเจ้า
พระธรรมทูตทุกองค์นั้น

ล้วนเป็นความภูมิใจของคณะสงฆ์ไทย
ทุกท่านทำงานอย่างมีเกียรติ อย่างทุ่มเท 

สมเป็นหน้าตาของประเทศชาติบ้านเมือง 
ชาวต่างชาติเห็นจีวรสีเหลืองก็ทักว่า 
พระสงฆ์ไทย


แม้ทุกวันนี้ ..นเมืองไทย 
จะมีปัญหามากมายดังที่ทราบ 
ก็ต้องค่อยๆ ช่วยกันแก้ไข 
สักวันก็คงจะคลี่คลายได้

และให้คิดเสมอว่า..
เราได้ทำงานสนองพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ที่ทรงอุปถัมภ์พระศาสนา 
และทรงยกย่องพระสงฆ์
ให้มีเกียรติตามคติโลก

การทำงานพระศาสนาในต่างประเทศ
ของพระธรรมทูต เป็นการประกาศ

เกียรติคุณประเทศชาติก็เป็นการ
สนองพระคุณพระองค์ท่านทางหนึ่งด้วย "วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซต์
รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den. 13.05.2016Cr.ขอขอบคุณภาพประกอบ
จากเวปธรรมจักร และ
เพราะความลับไม่มีในอากาศ
Talk--secret.blogspot.com

Previous
Next Post »