ครูบาศรีวิชัยพ้นผิด! นสพ.บางกอกไทม์วิเคราะห์เหตุไต่สวนอธิกรณ์ 8 ข้อ

“  ข่าวจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยเดิมมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระศรีวิชัย อายุได้ ๔๒ ปี เป็นอธิการอยู่ ณ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เคร่งในท...
Read More

ครูบาศรีวิชัย ! นักบุญแห่งล้านนา ศรัทธานิรันดร์ : ตอนจบ

ครูบาศรีวิชัยในช่วงที่กำลัง ตรวจตรางานก่อสร้างทางขึ้น วัดพระธาตุดอยสุเทพ เข้ากรุงเทพ เป็นครั้งแรกในชีวิต.. วันที่ครู...
Read More

ครูบาศรีวิชัย ! อาตมาขอตายในผ้าเหลือง : ตอนที่ 3

ครูบาศรีวิชัยขณะถูกควบคุมตัว อยู่ที่ศาลาบาตร วัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 ..ถ้าอาตมาจะตาย ก็ขอตายในผ้...
Read More