สายบุญโปรดทราบ ทำบุญแท้ True ต้องไม่ใช้เงิน

กรณีปิดบัญชีทำบุญ คำเตือน   ปกติผมเป็นคนสุภาพ พูดจาไพเราะเสนาะหู แต่เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ภาษาให้เหมาะกับกลุ่มคนที่จะพูดให้เขาฟัง จ...
Read More