" ในหลวง " พระราชทานผ้าไตร พานพุ่มสักการะอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี สมเด็จวัดปากน้ำ

" ในหลวง " 

พระราชทานผ้าไตร 

น้ำสรง พานพุ่มดอกบัวถวายสมเด็จช่วง วัดปากน้ำ 
ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล
ครบ ๙๑ ปี ๗๑ พรรษา 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙มหามงคลอายุวัฒนมงคล
ครบ ๙๑ ปี ๗๑ พรรษา  

พุทธศานิกชนทั่วประเทศ 
และเหล่าศิษย์ต่างปลาบปลื้มปีติ
ในพระมหากรุณาธิคุณกันทั่วหน้า

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระมหาเจดีย์
มหารัชมงคล บริเวณวัดปากน้ำ
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน
จำนวน ๑ ไตร น้ำสรง 
พร้อมพุ่มดอกบัว ๑ พาน

ถวายแด่..เจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารัขมังคลาจารย์ 
(ช่วง วรปุญโญ ป.ธ. ๙)

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร
ผู้ปฎิบัติหน้าสมเด็จพระสังฆราช

และพระราชทานผ้าไตร ๑๐ ไตร 
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุ
วัฒนมงคลครบ ๙๑ ปี ๗๑ พรรษา  ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย 
และบารมีหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ 
จงโปรดอภิบาลให้

หลวงพ่อสมเด็จช่วง 
จงมีสุขภาพแข็งแรง เจริญอายุ
วัฒนมงคลเกิน ๑๐๐ ปี เพื่อเป็น
เสาหลัก ของคณะสงฆ์ 

และอยู่เป็นร่มโพธิ์ทองของเหล่า
ศิษยานุศิษย์ ตลอดไป ด้วยเทอญ ฯ

กราบหลวงพ่อสมเด็จช่วงครับผม

เกล้าฯเจ้าคุณเบอร์ลิน 
และทีมงาน
Berlin,den 26.08.2016

ประมวลภาพ
ขอบคุณภาพประกอบ
Fb Watpaknam.bkk


มหาเถรผู้ยิ่งใหญ่
Previous
Next Post »