พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เปิดใจ! เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย ลำพูน

คำจริง คือ สัจจวาจา ทุกถ้อยคำที่คุณจะได้อ่าน ทุกบรรทัดที่จารึกเป็นตัวอักษร เป็นอมตวาจาจากดวงใจของพุทธบุตร ผู้เทิดทูนพระศาสนาอย่างสู...
Read More

พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เปิดใจ! เจ้าคณะอำเภอรามัน บันนังสตา

ณ จุดที่พุทธบุตรมิอาจทนนิ่งเฉย เสียงจากใจจึงเปลี่ยนเป็นเสียงกึกก้องทั่วทั้งสังฆมณฑล ส่งแรงเขย่าไปสู่ดวงใจ ของเหล่าพุทธศาสนานิกชนทั่วโล...
Read More