ครูบาศรีวิชัย.! อำนาจ หวาดระแวง แรงศรัทธา และบุญญาบารมีพระบ้านป่าที่ได้รับการยกย่องจาก
พระสงฆ์ด้วยกันว่าท่านเป็น

" พระผู้ทรงความรู้ด้านพระไตรปิฎก"

จากผลงานการสังคายนาพระไตรปิฎก
ฉบับล้านนา

ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ตั้งมั่นในหนทาง
พระนิพพานอย่างแท้จริง ดังหลักฐาน
ข้อความจารึกบนใบลานที่ท่านมักจะ
เขียนเป็นภาษาล้านนาไว้ในตอนท้ายว่า

" ปรารถนาขอหื้อข้า ได้ตรัสประหญา
สัพพัญญูโพธิสัตว์เจ้าจิ่มเทอะ "

หรือในครั้งที่โยมมารดามาขอร้องท่าน
ทั้งน้ำตาให้ลาสิกขาเพราะเกรงกลัวต่อ
มนุษย์ภัยแต่ท่านกลับยืนยันว่า..

" ถ้าอาตมาจะตาย ก็ขอให้อาตมา
ตายในผ้าเหลืองเถิด "

และพระสงฆ์รูปนี้ ก็เป็นผู้ริเริ่มในการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ วัดวาอารามสำคัญๆ
ของล้านนาส่วนใหญ่ และคงอยู่จนถึง
ปัจจุบัน

พระสงฆ์ผู้ละสังขารไปแล้วกว่า 70 ปี
แต่ชื่อเสียงเกียรติคุณยังคงจารจดไว้
ในฐานะ วีรบุรุษนักบุญของชาวล้านนา
ที่รุ่นลูก รุ่นหลานยังรำลึกถึงพระคุณ
ไม่มีวันลืม

จึงไม่น่าแปลกใจว่ากลิ่นธูปควันเทียน
ไม่เคยจางหายไปจากแท่นบูชาหน้า
อนุสาวรีย์ของ

" ครูบาศรีวิชัย " 

แต่ใครจะรู้ว่าชีวิตของนักบวชผู้ปลีก
กายใจออกจากอาณาจักร ก้าวสู่แดน
พุทธจักรอันสงบวิเวกฝึกหัดขัดเกลา
กิเลสตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

แต่ยังมี.?

ชีวประวัติอีกด้านหนึ่งของท่านที่ซ่อน
ตัวอยู่เบื้องหลังความทรงจำอันน่า
ภาคภูมิใจในพุทธสถาน หรืองานเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ที่เป็นถาวรวัตถุ
เชื่อมยุคสมัยไม่ให้ขาดหายจากกัน

แล้วทำไม.?

พระที่รวมศรัทธาผู้คนจำนวนมากได้
จึงตกเป็นเหยื่อของ

อำนาจ 
ความหวาดระแวง

ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเอาประวัติศาสตร์
เมื่อสักร้อยปีมารีเมค(remake) ให้เห็น
กันชัดๆ ด้วยหัวใจช้ำๆ ทำไม.?

ถ้าคุณพร้อมแล้ว.!

เรามาย้อนเวลาไปศึกษาเรื่องราวสุด
แสนสตรองเปี่ยมคุณค่า และกราบ
แทบเท้าครูบาศรีวิชัยพร้อมๆ กัน..


ตอนที่ 1

" เพราะการแสดงฤทธิ์ของฝนฟ้า
ที่เกิดขึ้นชั่วขณะเดียวนั้น..
ผู้เฒ่าในหมู่บ้านต่างพูดตรงกันว่า..

ทารกน้อยผู้นี้
จะต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิด
"ฟ้าฮ้อง "ไม่เหมือนเด็กทั่วไป

วันนั้นแม่ถามลูกว่า..
ทำไมลูกถึงอยากบวช ?

ตลอด 42 พรรษา ท่านไม่เคยได้รับ
สมณศักดิ์ใดๆ แต่กลับรวมศรัทธา
สร้างวัดวาอารามทั่วเขตล้านนาให้
พัฒนาขึ้นมาใหม่อย่าน่าอัศจรรย์

ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่พระวัดป่า
ห่างไกลกันดารต้อง "อธิกรณ์ " 
ถูกควบคุมตัวซ้ำแล้วซ้ำอีก

เขาว่าท่านเป็นพระนักปลุกระดม
มวลชคนสำคัญ ! "


ตอนที่ 2

" เกลี้ยกล่อมซ่องสุมคฤหัสถ์
และนักบวช หลอกลวงผู้คน..

..สั่งขับไล่ครูบาศรีวิชัยให้พ้น
จากเมืองลำพูน

ท่านจึงประกาศว่า..

จะไม่ยอมออกจากเมืองลำพูน
อันเป็นแผ่นดินเกิดเป็นอันขาด

หากต้องตายด้วยอำนาจอันไม่
เป็นธรรมก็ไม่วิตกกังวลใดๆ 
จะยอมตาย..
ในพุทธจักรฝ่ายเดียว.! "
ตอนที่ 3

"..ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย
ปรากฏว่ามีกำลังทหารตำรวจ
พร้อมอาวุธครบมือรออยู่ ..

ยิ่งข่าวครูบาฯ ถูกสอบสวน
แพร่สะพัดออกไปเท่าไหร่ ..

คนที่เคารพศรัทธาก็มุ่งหน้ามายัง
วัดพระธาตุหริภุญชัยมากเท่านั้น !

ศิษย์คนหนึ่งประกาศก้องว่า..

จะนำอาหารหวานคาวเข้าไป
ถวายครูบาศรีวิชัยให้ได้
ต่อให้ตำรวจจะเหนี่ยวไก
ปลิดชีพ ..ตนก็ยอมตาย
อยู่ตรงนี้ !
ตอนที่ 4

"บาตรใบเดียว "
ของท่านเล็กเกินไปที่จะรองรับ
ศรัทธาของชาวเมือง..

ท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกว่า 200 แห่ง
สร้างพระคัมภีร์กว่า 3,000 ผูก
สร้างทางขึ้นดอยสุเทพยาว 11 ก.ม.
แล้วเสร็จด้วยเวลาเพียง 5 เดือนกว่า

โดยไม่ต้อง
ใช้งบประมาณแผ่นดิน !

..ข่าวว่าครูบาศรีวิชัยกำลังจะ
ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนอีกครั้ง
หลังจากสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ
แล้วเสร็จเพียง 10 วัน

สานุศิษย์นับหมื่นที่มารอฟังข่าว
จัดเวรยามเฝ้าวัดทั้งวันทั้งคืน !

ครั้งนี้..ครูบาศรีวิชัยถูกคุมตัว
สอบสวนอีกเป็นครั้งสุดท้าย
ในช่วงวัยที่ใกล้ วาระสุดท้าย
ของชีวิตนักบวชผู้เป็น ..

นักบุญแห่งล้านนา !


ติดตามอ่านตอนต่อไป
Click > ตอนที่ 1 ครูบาศรีวิชัย  กำเนิดพระนักสู้
ต๋นบุญแห่งล้านนา
Click ตอนที่ 2 ครูบาศรีวิชั โดนประเคนข้อหา "กบฏแผ่นดิน"
Click > ตอนที่ 3 ครูบาศรีวิชัย อาตมาขอตายในผ้าเหลือง
Click > ตอนจบ  ครูบาศรีวิชัย นักบุญล้านนา ศรัทธานิรันดร์


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบ
ประวัติครูบาศรีวิชัย
โดยพระครูบุญญาภินันท์ 
(บุญชู  จันทสิริ)
นิตยสาร Secret
เวปไซต์ วัดบ้านปาง
website oceansmile
google.com


มหาเถรผู้ยิ่งใหญ่
>hidden--point.blogspot.com

Previous
Next Post »