พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ ผช.จอว.วัดพุทธภูมิ จ.ยะลาพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์
ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดพุทธภูมิ
เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
ทุกวันนี้พระต้องสร้างรถ เพราะไปรถโดยสาร ไม่มีใครรับรองความปลอดภัย คนต่างศาสนาทำร้ายพระใครรับผิดชอบ คนไม่อยู่ในพื้นที่ไม่มีทางรู้ การทำปฏิบัติศาสนกิจยากลำบากทำศาสนกิจไม่ได้ รถโดยสารเป็นของคนต่างศาสนา พระออกมาบิณฑบาตมีพระบางวัด บางพื้นที่ออกบิณฑบาตไม่ได้  ต้องอาศัยญาติโยมทำอาหารนำมาถวายภัตตาหารที่วัด   สร้างความยากลำบากให้กับวัด
เมื่อก่อนก็ปฏิบัติศาสนกิจตามปรกติ แต่เมื่อมีคนมาปองร้ายไม่หวังดีทำให้การปฏิบัติศาสนกิจต้องหายไป ถ้าใจแม่แน่จริงอย่ามาอยู่เลย เคยพูดที่วัดยาง ในกรุงเทพมหานคร ว่าถ้าไม่พร้อมตายอย่ามาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส
การตักบาตรเพี่อช่วยเหลือพระในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นเรืองดีที่ที่คนได้ทำบุญทั้งประเทศ แต่ยังมีผู้ไม่หวังดีเอาเรื่องอื่นเป็นเงื่อนไขกีดขวางการทำบุญ เกิดการต่อต้านกันเอง ใครทำดีต้องไปกีดกันเขาต้องไปขัดขวางเขา ศาสนาอื่นเขารวมตัววันเดียวได้เป็นหมื่นเป็นแสน  พอของคนไทยพุทธรวมตัวกันได้ก็ยังขัดขวางเขา 
ชวนโยมทตักบาตรไม่ดีตรงไหน?
ขัดขวางไปเพื่ออะไร?
พวกนี้ตกนรก คนขัดความทำความดีตกนรก  สวรรค์ไม่เกิด มันขาดความเคารพ ขาดความเห็นใจ ความความกตัญญู อยากจะฝากพวกต่อต้าน พายไม่ได้ อย่าเอาเท้าลาน้ำ ถ้าไม่สนับสนุนก็เฉยๆ ไม่ใช่ไปขัดขวาง นึกถึงความตายกั้นไว้บ้าง บุญไม่สร้าง ทำแต่บาป นึกถึงความตายไว้บ้าง เอาไปได้แต่บุญกับบาป อยากจะให้ช่วยกันพิจารณากันว่าหากใครทำความดี เราไม่ช่วยต้องอนุโมทนา รับส่วนบุญกุศลไปด้วย ถ้าขัดขวางสร้างแต่ความเดือนร้อนวุ่นวาย  บุญก็ไม่เกิด ทำให้เกิดความวุ่นวาย
Previous
Next Post »

1 ความคิดเห็น:

Click here for ความคิดเห็น
montree
admin
14 เมษายน 2559 08:51 ×

ผมเห็นด้วยกับบทความในใจของพระคุณท่านครับ....ชาวพุทธเราไม่รู้สึกอายฟ้าอายดินบ้างหรือไง...ปล่อยให้พระโดยทำลายถึงชีวิตขนาดนี้...

Congrats bro montree you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar