แหล่มไหมล่ะ! เป็นพระทำไมต้องมีบัญชีธนาคาร

3 เหตุผล

ที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และพระสังฆาธิการทั่วประเทศ มีบัญชีธนาคาร!

1. 
     รัฐบาล มีมติถวายนิตยภัต
2. 
    สำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม
    ออกระเบียบให้ทำบัญชีธนาคาร
3. 
    พระธรรมวินัย อนุโลมตามหลักกฎหมายบ้านเมือง
    ว่าด้วยเรื่อง ข้อยืดหยุ่นทางพระธรรมวินัย
    เรื่อง มหาปเทศ 4
(พระพุทธองค์ ทรงประทานไว้ ให้ยึดปฏิบัติ
กรณีที่พระธรรมวินัย ไม่สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมือง)
เหตุผลที่

สมเด็จพระราชาคณะ
พระเปรียญธรรม
พระสังฆาธิการ พระอธิการ
และ เจ้าอาวาส ทุกระดับชั้น

จึงต้องบัญชีธนาคาร สำหรับรับนิตยภัต
นั่นก็เพราะ ฝ่ายบ้านเมือง
อำนวยความสะดวก
ในการจัดถวายนิตยภัตรายเดือน
(นิตยภัต อาหารหรือค่าอาหารที่
ถวายภิกษุสามเณรเป็นนิตย์
ถ้าทายกจัดอาหารไปถวายพระรูปใดเป็นประจำ
อาหารนั้นเรียกว่า นิตยภัต
โดยทั่วไป นิตยภัต หมายถึง เงินที่ทางราชการ
ถวายพระเป็นประจำ
จะเป็นเงินรายเดือน หรือรายปีก็ตาม )
พระธรรมวินัยห้ามพระสงฆ์ จับเงินทอง
แต่การปกครองจำเป็นต้องให้พระสงฆ์
คล้อยตามกฎหมาย
และมิให้ใช้พระธรรมวินัยไป
คานอำนาจกฎหมายบ้านเมือง

จนกฎหมายบ้านเมืองมีปัญหา
เช่นนี้แล้ว พระวินัยของพระตถาคต
จึงยังคง ทันยุค ทันสมัย
และเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ
อย่างไม่จำกัดกาลเวลาอ่านชัดๆ อีกครั้ง?
ประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย
เมื่อการใช้จ่ายของเจ้าอาวาส
รวมถึงการบริหารงานของพระพระสงฆ์
มีหลักฐานระบุการรับ และการเบิกจ่าย
ที่ชัดเจนผ่านบัญชีธนาคาร

กิจใดๆ ที่เป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามระบบราชการ กิจนั้น พระสงฆ์คล้อยตามความ
เป็นไปของกฎหมายบ้านเมือง
โดยไม่ขัดเจตนารมณ์
ของพระธรรมวินัย

เพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
พระสงฆ์ที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนา
จึงยึดตาม มหาปเทศ 4
ที่พระพุทธเจ้า อนุโลมไว้คือ

=================
อนุวัตติตุง
("อนุชานามิ ภิกขเว ราชูนังอนุวัตติตุง" )
แปลว่า อนุโลม ตามบ้านเมือง
หรือกฏหมายบ้านเมือง
(ตามหลักมหาปเทส 4 /วิ.มหา(ไทย)
เล่ม 5 ข้อ 305 หน้า 139)

=================
เมื่อมีหลัก ยืดหยุ่นในพระธรรมวินัย
ตราไว้เช่นนี้
พระสงฆ์จึงพิจารณาสำรวมไว้ดีแล้ว
ก่อนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เงิน ทอง
ที่ใช้สำหรับบริหาร ปัจจัย 4
และ เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆการดูหมิ่น พระสงฆ์ที่รับเงิน
ว่า มักมาก อยากได้
เป็นการพูดตามอารมณ์

โดยแสร้งทำเป็นเอ่ยอ้างพระธรรมวินัย
เพื่อจะกล่าวร้ายต่อพระสงฆ์
ที่ตนเห็นว่า ไม่ใช่พวกตน
!!! ไม่ใช่พวกตน !!!

แท้ที่จริง พระสงฆ์ ที่บวชในพระพุทธศาสนา
จะไม่จับเงินทองเลย ก็ย่อม กระทำได้
แต่สังคมต่างหาก! ไม่เอื้ออำนวยให้พระสงฆ์
ดำรงอยู่โดยปราศจากการจับเงินทอง
---------------------------------
อ้างอิง ระเบียบราชการ
ให้พระสังฆาธิการ ทำบัญชีธนาคาร
เพื่อเบิกจ่าย นิตยภัต
‪#‎โดยมติของรัฐบาล‬
คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต
ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
Cr. Fb Thai monks
Previous
Next Post »

21 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 01:42 ×

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล

Reply
avatar
Indychill
admin
8 เมษายน 2559 01:46 ×

เคลียร์คัตชัดเจน

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 01:55 ×

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 02:02 ×

ข้อมูลที่ต้องศึกษาหูตาจะได้สว่างเสียทีนะไพบูลย์และทีมนรก

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 03:34 ×

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 03:34 ×

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 04:59 ×

แหม่ๆคิดไปได้ ทอดผ้าป่า กฐิน ถ้าไม่ทันได้ใช้อะไรจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ใหนหรือ อย่าบอกว่า ใส่ให ฝั่งไว้โคนกล้วยน่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 06:22 ×

สุดยอดครับเข้าใจถึงใจ

Reply
avatar
chutchalo
admin
8 เมษายน 2559 07:42 ×

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ จะได้เอาไว้ตอบพวกปลวก ที่ชอบแทะเล็มกำแพงวัด

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 07:58 ×

การมีบัญชีธนาคารเป้นเรื่องจำเป็น แล้วการที่สื่อประโคมเหมือนว่าเสียหายมาก ไม่เซอร์ไพรส์ มันแปลว่าอะไร? ต้องการทำลายสงฆ์และพระพุทธศาสนาหรือ? มีใครอยู่เบื้องหลังหรือ?

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 08:55 ×

เมื่อเข้าใจแล้วจงหยุดซะทีเถิด

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 08:55 ×

เมื่อเข้าใจแล้วจงหยุดซะทีเถิด

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 12:23 ×

ชัดเจน แจ่มแจ้งค่ะ

Reply
avatar
tnb.grp
admin
8 เมษายน 2559 16:25 ×

ถ้าไม่ให้ท่านจับเงิน ช่วยไปถวายภัตตาหารให้ท่านฉันทุกมื้อ ตามไปส่งท่านทุก ๆที่ ที่มีกิจนิมนต์ และทำทุกสิ่งทุกอย่างถวายตามดำริเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา จัดหาทุกอย่างให้ท่านนะคะ แค่นี้ท่านก็ไม่ต้องมาบริหารเงิน ไม่ต้องจับเงินเองแล้วค่ะ เข้าใจตรงกันนะคะ ลองทำดู ทุกคนทำได้ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 16:39 ×

ไพบูลย์รู้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

Reply
avatar
Unknown
admin
8 เมษายน 2559 22:05 ×

ก็คนที่บอกนะลองไม่ใช้เงินก่อนสิแล้วค่อยมาบอกพระไม่ให้ใช้เงิน พระไม่ใช่เทพ ไม่ได้อิ่มทิพย์ อยากสร้างโบสถ์วิหาร เสกขึ้นมาได้งั้นสิ!!!

Reply
avatar
punyaRele
admin
9 เมษายน 2559 00:54 ×

ขอบคุณค่ะ ชัดเจน

Reply
avatar
Unknown
admin
9 เมษายน 2559 07:00 ×

ขอบคุณค่ะ เคลียร์ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
9 เมษายน 2559 07:00 ×

ขอบคุณค่ะ เคลียร์ค่ะ

Reply
avatar
pratip
admin
11 เมษายน 2559 06:20 ×

ขอบคุณครับ ชัดเจนมาก

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:51 ×

ผู้ใหญ่บ้านนี้เมืองนี้เขารู้ทุกอย่างแต่เขาไม่ต้องการช่วย เพราะเขาต่องการสนับสนับศาสนาอื่น

Reply
avatar