พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เปิดใจ! รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาจริงหรือว่า ?  ปกป้องศาสนา  แล้วออกมาเรียงตัวด่าว่า มส. ไม่ตามใจ

แน่หรือว่า ?   ปฏิรูปศาสนา ออกยืนไล่ล่า หาว่าพระเป็นภัย

ปากบอกรักปกป้อง แต่เท้าทืบ มือถอง เหยียบย่ำเสียแทบบรรลัย..

วิกฤตการณ์บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาที่สำแดงออกมาอย่างสาหัสในปัจจุบันนี้ ทำให้
สังคมเรียนรู้ว่า ”คำพูด” มีพลานุภาพเทียบเทียมอาวุธอันแหลมคม

การใช้คำพูดของคนบางประเภทก็จัดเป็นพวก ปากปราศรัย แต่น้ำใจเชือดคอ

วิกฤตของพระศาสนาที่ถาโถมโรมรัน ทำให้เหล่าชาวพุทธเปลี่ยนวิกฤตนั้น

ให้เป็นโอกาส ด้วยการก่อร่างสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

เพราะเราต่างเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนายังไม่สิ้นพระดีผู้มีน้ำใจใสงาม

มีปณิธานแน่นหนัก

สมศักดิ์ศรีพุทธบุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระเดชพระคุณพระราชสีมาภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง
รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

พระเดชพระคุณพระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไข โดยพระสงฆ์ต้องมีข้อวัตรปฏิบัติตามระเบียบ ช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาพระผู้ปกครองในการดูแลพระสงฆ์ด้วยกันให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

“ส่วนการปกครองสงฆ์นั้นต้องมาจากพระสงฆ์โดยการสนับสนุนของบ้านเมือง

 ไม่ใช่ให้คนมุ่งทำลายศาสนามากำหนด”

ประการสุดท้ายคือพระสงฆ์ต้องสร้างบารมี สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่สาธุชน และฝากถึงรัฐบาลว่า ให้มีความยุติธรรมในการปกครอง ให้ยึดถือสิ่งดีงามอย่ายึดพวกพ้อง ขอให้นึกถึงประเทศชาติ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ปกป้องสถาบันศาสนา ถ้าทุกเชื้ออชาติศาสนาอยู่อย่างสันติได้ประเทศก็จะสงบสุข


พระครูวิรัตน์ธรรมโชติ
เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา วัดแหลมทราย

                พระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา วัดแหลมทราย เปิดเผยต่อกรณีมีผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาโจมตีมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า องค์กรมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ พระเถระที่เป็นกรรมการทุกรูปล้วนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ หลายรูปบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณร กว่าจะได้เป็นมหาเปรียญ เป็นเจ้าอาวาส เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ท่านต้องผ่านงานมาเยอะมาก

“ถ้าเราไม่ให้ความเคารพต่อองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์

ก็ถือว่าไม่มีความปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ

การที่กรรมการ มส.ออกมติอะไรออกมา ท่านเอาความถูกต้อง ไม่ได้เอาความถูกใจ ไม่ได้เอาพวกเป็นเกณฑ์ ตนขอให้กำลังใจและสนับสนุนกิจการของ มส. ส่วนพวกที่มีปัญหาตนมองว่าคือพวกที่มีอคติ ไม่ยอมรับกฎ กติกา และมารยาท

            เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา กล่าวอีกว่าหากคนมีอคติพยายามล้มการปกครองคณะสงฆ์ ตนก็พร้อมออกมาปกป้อง เชื่อว่าชาวพุทธทั้งหลายจะไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นกัน

เขาปักธงไว้แล้วว่าต้องทำลายองค์กรมหาเถรสมาคม

ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของพระพุทธศาสนาให้ได้

แต่ยังไงก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราไม่ปกติอยู่แล้ว แต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นอีก ทำให้รู้สึกว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติแล้วยังไปทำร้ายประเทศชาติอีก”

Cr.บทสัมภาษณ์จาก fb Psanitwong
Previous
Next Post »