พระปลัดวิศาล วิสารโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอยะลาพระปลัดวิศาล วิสารโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน พระอารามหลวง
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอยะลา
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา  พระภิกษุสามเณร ออกไปบิณฑบาตได้ยากลำบาก ที่ยากลำบากก็เพราะว่าญาตโยมออกมาใส่บาตรน้อย ก็ได้ข้าวสารอาหารแห้งของทางวัดพระธรรมกายมาช่วยเหลือ  ส่วนเขตอื่นๆ ที่ได้รับความยกยากลำบากมากกว่า ในเขตอำเภอเมือง ก็คืออำเภอรามัญ  อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา  อำเภอยะหา หนักมาก
สำหรับประโยชน์จากข้าวสารอาหารแห้งที่ญาติโยมใส่บาตรมาให้ ในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้นั้น  วัดที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองบินฑบาตไมได้ก็ใช้ข้าวสารอาหารแห้งประทังชีวิต ได้แก่วัดแถวที่อยู่ใกล้ภูเขา เช่น อำเภอรามัญ  อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา  อำเภอยะหา ซื้ออาหารลำบากมาก ที่ได้มาก็ได้มาจากวัดพระธรรมกายที่จัดตักบาตแล้วส่งมาให้ วัดที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้
 ส่วนโครงการตักบาตรนั้น ถ้าประชาชนเขาเลื่อมใสศรัทธาก็อยากจะให้มาร่วมกันตักบาตช่วยเหลือวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยากจะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สำหรับคนที่ออกมาต่อต้านโครงการตักบาตนั้น อยากให้มาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูว่า มีสภาพเป็นอย่างไร มีความอัตตคัตอย่างไร ถ้าคนที่ออกมาคัดค้านมาอยู่แล้วก็ส่งลูกส่งหลานมาบวชว่าในพื้นที่ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรบ้าง
Previous
Next Post »

3 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น
14 เมษายน 2559 07:58 ×

แล้วเหตุผลที่ทหารตำรวจไม่ให้จัดตักบาตคืออะไร ?

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 08:00 ×

ความจริงจะเปิดออกมาให้เห็นในไม่ช้า(ชาวพุทธอย่าถอย)และสู้ต่อไป....

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:03 ×

ขอกราบอนุโมทนาหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยมหากรุณา เป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ทุกข์ยากเสมอมา น้ำท่วมในไทย แผ่นดินไหวเนปาล ท่านก็ช่วยมาตลอด

Reply
avatar