พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เปิดใจ! เจ้าคณะอำเภอรามัน บันนังสตา


ณ จุดที่พุทธบุตรมิอาจทนนิ่งเฉย

เสียงจากใจจึงเปลี่ยนเป็นเสียงกึกก้องทั่วทั้งสังฆมณฑล

ส่งแรงเขย่าไปสู่ดวงใจ ของเหล่าพุทธศาสนานิกชนทั่วโลกว่า

 หากใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนาให้สูญสิ้นไปจากโลก

จงบอกตัวเองว่า " I ไม่กลัว  U "

พระครูวิเชียรกิตติคุณ
เจ้าคณะอำเภอรามัน วัดวชิรปราการ จ.ยะลา

พระครูวิเชียรกิตติคุณ  ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอรามัน เจ้าอาวาสวัดวชิรปราการ จังหวัดยะลา ท่านเคยประสบเหตุการณ์ลอบวางระเบิดขณะออกบิณฑบาต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 ทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัส และในครั้งนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ 5 นาย ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระที่สำคัญรูปหนึ่งที่หยัดสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา และเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหาร และชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย ท่านเปิดใจถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันว่า
 กลุ่มคนที่จ้องทำลายองค์กรสูงสุดทางพระพุทธศาสนา เพราะไม่มีความเคารพในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม (มส.) ถ้าไม่มี มส.พระพุทธศาสนาถูกทำลายไปแล้ว ภัยที่น่ากลัวที่สุดคือภัยภายใน เพราะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย สิ่งนี้อาจทำให้พระพุทธศาสนาล่มสลายได้ แต่เชื่อว่าด้วยบุญบารมีของพระผู้ใหญ่ทุกรูป จะทำให้คนคิดทำลายพระพุทธศาสนาทำไม่สำเร็จ และคนส่วนใหญ่ก็คงไม่เอาด้วย

เจ้าคณะอำเภอรามัน กล่าวอีกว่า หากมีความพยายามล้มคณะสงฆ์ก็พร้อมมาที่กรุงเทพเพื่อรักษาองค์กรสูงสุดคือมหาเถรสมาคม ส่วนบางกลุ่มที่บอกว่าตนเองเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยมาช่วยเหลือทาง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย ไม่ช่วยไม่ว่าแต่อย่ามาทำลาย อย่ามาอยู่เบื้องหลัง
“สมัยก่อนพุทธศาสนาอยู่ได้ก็อาศัยพระสงฆ์เป็นผู้ชี้แนะเป็นแนวหน้าในการอาศัยอยู่ในสังคม ถ้าวัดไม่มีพระสงฆ์สังคมจะอยู่อย่างไร ปัจจุบันมีหลายวัดที่ช่วยเหลือสังคม แต่เขากลับมองในสิ่งที่ไม่ดี


และที่สำคัญที่สุดพระยังต้องช่วยเหลือสังคม ไม่ใช่เป็นภาระ ท่านต้องทำหน้าที่ของความเป็นพระ ให้ธรรมะแก่ญาติโยม คือให้สติญาติโยมให้ประพฤติดีประพฤติชอบ อยู่ในระเบียบแบบแผนของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”


/
พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เปิดใจถึง กรณีพระ 1 รูป  ฆราวาส1คน โจมตีการทำงานของมหาเถรสมาคม (มส.) ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะขาดความกตัญญูกตเวที ไม่เคารพผู้ใหญ่ ถือตนว่าใหญ่ไม่ยอมรับใคร ถ้าไม่มีการเคารพกันสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวาย

ประเทศของเรามีการปกครองสงฆ์กันเป็นลำดับ การโจมตีพระผู้ใหญ่อย่างนี้ถือว่าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ บางเรื่องไม่จำเป็นต้องถึงมหาเถรสมาคมก็เคลียร์ได้มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุด ถ้าเราเคารพผู้ใหญ่สังคมก็จะสงบสุขร่มเย็นตลอดไป


ฝากถึงสาธุชนทุกท่านว่าหากได้ยินข่าวใดๆจงใช้วิจารณญาณ ใช้ความรอบคอบ ใช้สติสัมปชัญญะในปักใจเชื่อว่าอะไรควรอะไรไม่ควร และที่สำคัญคือจงให้ความเคารพนับถือพระเถระผู้ใหญ่ทุกรูป เพราะท่านประพฤติปฏิบัติตนมาจนตราบเท่าชีวิตแล้ว ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าคุณกันก็ด้วยความประพฤติที่ดี

เพราะฉะนั้นเราจงให้ความเคารพนับถือท่าน และหากมีความพยายามล้มคณะสงฆ์ ล้มมหาเถรสมาคมอาตมาจะขึ้นขึ้นไปรวมกับพระสงฆ์ที่กรุงเทพแน่นอน อยากจะบอกว่าทางปักษ์ใต้นี้ศาสนาอิสลามรุกล้ำรุกรานมาจนเราจะอยู่ไม่ได้แล้ว เราจะมัวทะเลาะกันอยู่ทำไม”

ส่วนที่มีการโจมตีเรื่องการทำบุญ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตากล่าวว่า พระเรานี้ไม่ได้ยินดีในเงินและทอง แต่ยินดีในปัจจัย 4 ถามว่าผิดตรงไหน?

 ทุกคนเกิดมาต้องดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 เพราะฉะนั้นเรายินดีในปัจจัย 4 ไม่ผิด ส่วนเรื่องหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกายก็ขอให้ท่านทำดีต่อไป ท่านทำมาเป็นสิบๆ ปี ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร พระสงฆ์เมืองไทยที่พร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกับท่านมีเยอะ


Cr.ข้อมูลบทสัมภาษณ์ Fb. Psanitwong Wuttiwangso
   
Previous
Next Post »